WHOIS چیست

WHOIS چیست

Whois امکانی است که به شما اجازه می دهد نام و اطلاعات تماس مالک دامین را مشاهده کنید

و همچنین از آزاد بودن Domain مورد نظر جهت ثبت مطلع شوید.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0