کارهایی که باید قبل از راه اندازی شبکه انجام دهیم

در طراحی شبکه مواردی که قبل از راه اندازی شبکه باید مد نظر قرار دهید شامل موارد ذیل هستند:

۱ – اندازه سازمان

۲ – سطح امنیت

۳ – نوع فعالیت

۴ – سطح مدیریت

۵ – مقدار ترافیک

۶ – بودجه

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0