چه کسی باید Technical Contact باشد

چه کسی باید Technical Contact باشد؟

Technical Contact باید شخص یا شرکتی باشد

که می خواهد مسئولیت جنبه های فنی دامین را داشته باشد،

(نظیز تغییر DNS)، که معمولا Host Provider یا ISP می باشد

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0