چه کسی باید Billing Contact باشد

چه کسی باید Billing Contact باشد؟

Billing Contact باید شخص یا شرکتی باشد

که می خواهد مسئول پرداخت برای دامین و تمدید آن باشد

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0