چه کسی باید Administrative Contact باشد

چه کسی باید Administrative Contact باشد

Administrative Contact باید شخص یا شرکتی باشد

که می خواهد حق مدیریت دامین و مسئولیت آنرا داشته باشد.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0