چقدر طول می کشد که یک دامنه از یک شرکت ثبت کننده دیگر منتقل شود

چقدر طول می کشد که یک دامنه از یک شرکت ثبت کننده دیگر منتقل شود؟

پس ار اینکه شما نامه درخواست انتقال که

به آدرس Administrative Contact شما ارسال می شود را تائید کردید،

انتقال دامنه از یک شرکت ثبت کننده دیگر حداکثر تا ۵ روز طول می کشد

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0