چقدر طول می کشد که دامنه تازه به ثبت رسیده بر روی اینترنت فعال شود

چقدر طول می کشد که دامنه تازه به ثبت ر

سیده بر روی اینترنت فعال شود

برای دامنه های ccTLDمعمولا بین ۱۲ تا ۴۸ ساعت طول می کشد

که یک نام دامنه بر روی اینترنت فعال شود

ولی برای دامنه های gTLDبلافاصله سایت شما را روی اینترنت فعال می سازد

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0