چطور می توانم از وضعیت ثبت شدن یا نشدن Domain مورد نظرم مطلع شوم

چطور می توانم از وضعیت ثبت شدن یا نشدن Domain مورد نظرم مطلع شوم

برای دامین های ccTLD

در سایت nic.irدر قسمت http://www.nic.ir/Whois

با وارد کردن نام دامین و کد امنیتی از وضعیت ثبت و مشخصات مالکیت   Domain مطلع شوید.

برای دامین های  gTLD

 در سایت onlinenic.com در قسمت http://onlinenic.com/domain-whois

با وارد کردن نام دامین و کد امنیتی از وضعیت ثبت و مشخصات مالکیت  Domain مطلع شوید.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0