نکات ثبت دامنه

نکات ثبت دامنه

چند نکته که در ثبت دامنه باید رعایت کنیم :

۱-      اگر طراحی سایت ما قرار هست برای جای مهمی ایجاد شود حداقل چند پسوند مهم را برای آن ثبت نماییم.

برای مثال ممکن است رقیب شرکت ما از آدرس سایت ما با پسوند دیگری سوء استفاده نماید، و محصولات خود را با نام تجاری ما به فروش برساند.

۲-      برای نام سعی کنیم از عبارت خلاصه که معرف نشان تجاری ماست استفاده نمایید.

برای مثال خبرنامه شبکه سوم از کلمه ورزش۳ تنها برای سایت خود استفاده کرده است.

۳-      اسم انتخابی داری تلفظی آهنگ گونه و ساده داشته باشد.

برای مثال آدرسی مثل سایت با ما  تلفظی آهنگ گونه و ساده دارد که در حافظه نیز خوب می ماند.

۴-      اعتبار دامنه خود را حتما یک ماه قبل از به پایان رسیدن اعتبار آن اقدام به تمدید آن کنیم.

زیرا در صورت تمدید نکردن دامنه در زمان حیات دامنه باید هزینه سنگین برای تمدید آن در دوره های بعدی تمدید بدهیم و یا ممکن است در صورت نداشتن آن هزینه، ممکن است دامنه خود را از دست بدهیم.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0