منظور از Sub Domain چیست

منظور از Sub Domain چیست

یک زیر دامنه خود دامنه ای است که بخشی از یک دامنه بزرگتر می باشد.

به عبارت دیگر نامی است که قبل  از Domain اصلی قرار می گیرد و با نقطه از آن جدا می شود.

به عنوان مثال  yourdomain.com یک Domain است

و sub.yourdomain.com یک Sub Domain است .

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0