معرفی برترین سایت های اموزش برنامه نویسی

معرفی بهترین سایت هایی که می توان برنامه نویسی را از انها یاد گرفت

 1.  CodeAcademy

 2.  Coursera

 3.  edX

 4. Udemy

 5.  aGupieWare

 6.  GitHub

 7.  MIT Open Courseware یا به اختصار MITOC

 8.  Hack.pledge()

 9.  Code Avengers

 10.  Khan Academy

 11. Free Code Camp

 12.  Code.org

 13.  HTML5 Rocks

 14. w3schools.com

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0