مدت زمان ثبت دامین چند وقت است

مدت ثبت دومین چند وقت است؟

مدت ثبت دامنه های ccTLD1 تا ۵ سال

و دامین های gTLD را از ۱ تا ۱۰سال می توانید تعیین نمایید ،

ضمن اینکه می توانید قبل از به پایان رسیدن دوره ثبت ،

برای تمدید آن اقدام نمائید .

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0