فواید سرور مجازی یا vps

سرور مجازی یا vpsدارای پنچ فایده عمده هستنند

۱-قیمت:
سرور های مجازی امکان داشتن سرور عملیاتی کامل را تنها با داشتن کسری از قیمت سرور ما در فراهم خواهند اورد.

۲-یکپارچگی اصلاعات:
با داشتن vpsقادر به تعریف نسخه پشتیبان از نوع Incrementalروی ۵ Raid Arrayخواهید شد.

۳-مدیریت:
ماهیت سرور مجازی به معنایی امکان اعمال مدیریت روی نرم افزارهای مختلف و نصب Patchها و updateهاست.نگران بروزرسانی بسته هایی نرم فزاری نباشید,زیرا توسط خود ما قابل کنترل هستنند.

۴-عملیاتی بودن:
سرور مجازی کاملا عملیاتی است و مانند یک سرور مستقل عمل میکند.

۵-استفاده موثر از نابع:
با سرور مجازی قادر به دسترسی بر منابع مورد نیاز در صورت نیاز بیشتر میتوانید به راحتی ان را مدیریت کنید و منابع لازم به نرم افزار خود اختصاص بدید.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0