شرکت توسعه مجازی ثبت Domainها را توسط کدام Registrar انجام می دهد

شرکت توسعه مجازی ثبت Domainها را توسط کدام Registrar انجام می دهد

ثبت Domain های gTLD را توسط OnlineNIC ،

و ثبت دامنه های ccTLD ایران را از طریق

مرکز پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران (مرکز تحقیقات فیزیک نظری) انجام می دهد.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0