شبکه محلی(lan) چیست

شبکه محلی “LAN= Local Area Network”:

ارتباط واتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک سازمان از طریق کابل شبکه وپروتکل بین رایانه ها وبا مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد.

از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1.  اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.

  2.  از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.

  3.  دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه می باشند.

اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :

  •  سرویس دهنده

  • سرویس گیرنده

  •  پروتکل

  • کارت واسطه شبکه

  • سیستم ارتباط دهنده

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0