دروازه شبکه چیست

۴ – دروازه ها “Gateways ” :

دروازه ها در لایه کاربرد مدل ا اس ای عمل می کنند.

کاربرد آن تبدیل یک پروتکل به پروتکل دیگر است.

هر هنگام که در ساخت شبکه هدف استفاده از خدمات اینترنت است دروازه ها مقوله های مطرح در شبکه سازی خواهند بود.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0