دانلود Notepad++ v7.5.9 x86/x64 – جایگزینی مناسب برای نوت پد ویندوز

تصویر مرتبط

ویرایشگر (Editor) یکی از مهمترین برنامه های موجود در هر کامپیوتری هست که هرکسی بطور متداول از آن هر روز استفاده می کند. معروفترین و متداولترین ویرایشگر در سیستم عامل های Windows برنامه ی Notepad است که قطعاً همه با آن آشنایی دارند. این برنامه ی کم حجم و سریع در تمامی نسخه های Windows Microsoft وجود دارد و با ظاهری ساده امکان ویرایش متن ها را به همه ی کاربران داده است. ولی این برنامه کامل نیست و اشکالاتی دارد مخصوصا برای کاربران فارسی زبان و یا به طور کلی کاربران رایانه که زبان آن ها از راست به چپ می باشد و قسمت اعظم و مهم ماجرا ذخیره نکردن اطلاعات به صورت پیشفرض در UTF-8 است که باعث بوجود آمدن مشکلاتی در بین کاربران فارسی زبان که اطلاعات چندانی از این مورد ندارند شده است.
همچنین Notepad فقط یک ویرایشگر متن ساده است و شما نمی توانید به راحتی در آن به ویرایش انواع متون و فایل های مختلف بپردازید و فقط قابلیت تایپ را دارید و بس…
حال اگر شما از کاربرانی هستید که با انواع مختلف ویرایشگر ها باید در روز سرو کله بزنید و اگر هم از برنامه نویسانی باشید که با چندین زبان برنامه نویسی کار می کنید پس باید چندین ویرایشگر برای زبان های برنامه نویسی خود نصب کنید و به طور مجزا از آن ها استفاده کنید که این کار واقعا دشواری است.

Notepad++ برنامه‌ای رایگان برای ویراش كد اصلی (source code) برنامه ها و جایگزینی مناسب برای Notepadویندوز است. این نرم افزار، زبان‌های برنامه نویسی متعددی را پشتیبانی می‌نماید. امكانات این برنامه عبارتند از: مشخص نمودن syntaxها ، تفكیك و قالب بندی كدها، تكمیل خودكار كدها، ویرایش همزمان چند فایل، Drag & Drop متون، قابلیت جستجوی كامل و … همچنین این برنامه قابلیت ضبط و اجرای ماكروها را نیز دارد. علاوه بر تمام امكانات فوق، این نرم افزار که به زبان C++  نوشته شده است نظر بسیاری از كاربران را جلب نموده است.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Notepad++:
– داشتن ویرایشگر WYSIWYG
– نمایش دستور-Syntax های زبان های برنامه نویسی مختلف به صورت رنگی
– پشتیبانی از زبانهای برنامه نویسی:
ASP, Ada, ASCII art, Assembly, AutoIt, BAT, C, C#, C++, Caml, CSS, doxygen, FORTRAN, HTML, Haskell, Java, JavaScript, KiXtart, Lisp, Lua, makefile, Matlab, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, PostScript, Python, Ruby, Scheme, Unix Shell Script, Smalltalk, SQL, Tcl, TeX, Verilog, VHDL, VB/VBScript, XML

ولی این ۴۲ زبان پایان همه چیز این برنامه نیستند!
این برنامه قابلیت تنظیم کردن زبان جدید را توسط خود شما را نیز دارد! که در این برنامه به آن User Difine به معنی “تعریف شده توسط کاربر” است. شما می توانید قوانین زبان مورد نظر خود را با استفاده از Wizard (جادوگر-دستیار ویژه) این برنامه به آن بشناسید از قبیل اینکه چه علامت های به معنی Comment‌ها هستند و چه علامت هایی “عملوندها” هستند و دیگر موارد مورد نیاز… و به راحتی رنگ و قواعد را باب سلیقه خود ویرایش کنید …

– دارای Auto-completion بدین معنی که بعد از انتخاب کردن زبان برنامه نویسی خود و فشار دادن کلیدهای تریکبی معروف Ctrl+Space یک منو باز می شود که می توانید کلمات تعریف شده در آن زبان را به راحتی پیدا کنید و تایپ کنید، درحال حاضر این برنامه از ۲۲ زبان به تریبت زیر از این قابلیت پشتیبانی می کند:
C, ++C, ColdFusion, CS, CSS, DCL, Flash, Java, JavaScript, KixTart, Lisp, NSIS, Perl, PHP, Python, Ruby, Smarty, Tex, VB, VHDL, WinBatch, XML

اما شما می توانید زبان های مورد علاقه و نظر خود را به این لیست اضافه کنید! فقط کافیه که به مسیر نصب شده برنامه بروید و سپس به فولدر Plugins‌ در زیر فولدر APIs یک فایل با پسوند api.‌ بسازید و با ویرایشگر خود باز کنید و هر کلمه ی مورد نظر خود را در یک خط بنویسید.

–  قابلیت نمایش، ویرایش چندین سند و فایل متنی به صورت همزمان
– قابلیت Drag & Drop، باز کردن اسناد به وسیله Drag & Drop به داخل نرم افزار یا انتقال اسناد در داخل محیط نرم افزار به وسیله Drag & Drop
– قابلیت بزرگ نمایی و کوچک نمایی به روی متن
– قابلیت باز کردن چندین فایل در یک پنجره و امکان فراخوانی آنها با باز کردن مجدد نرم افزار
– جستجو گر منظم و با قاعده و قابلیت جایگزینی متن
– پشتیبانی از زبان های مختلف از جمله فارسی در منو ها نرم افزار
– پشتیبانی از قابلیت Bookmark
– قابلیت ضبط و اجرای Macro
– حجم کم نرم افزار
– توانایی بالا در باز کردن فایل های متنی سنگین (که معمولاً Notepad از باز کردن آن ها عاجز است)
– و …

پلاگین های گنجانده شده در این نرم افزار:
۱- TexFX v0.24a
– Function list  v1.2
– ConvertExt v1.1
– NppExec v0.2 beta 4
– Spell checker  v1.2
– Quick text v0.02
– Light Explorer v1.4
– Hex editor v0.84

برچسبها
جعبه دانلود
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

 1. Hey, you used to write wonderful, Ƅut tһe
  laѕt feᴡ posts have been kinda boring… I mіss yoᥙr tremendous writings.

  Рast few posts are just a littⅼе out of track!
  сome on!”In politics stupidity is not a handicap.” by Napoleon Bonaparte.

 2. I realpy newed ɑ bit of guidancee from all the fellas and gals out tһere!
  Iam in the couгse of purchasing my partner a Valentine’s
  dday preѕent аnd I am a bіt stuck. І would like to gеt her something vvery intimate and
  gorgeous ɑnd I ԝas contemplating ɡetting her а littlе sоmething frⲟm Harrods (maybe somke champagne
  and chocopate candies) ɑnd sоme seductive underwear
  fr᧐m Peaches aand Screams. І trulү love theіr Pⅼus Siize Wet Lookk Lingerie seсtion. What lingerie piece Ԁo
  үoս bеlieve I shoulɗ get her? Pⅼease kindly PM me or
  respond t᧐ this thread. І would ɑppreciate а swift answеr as Valentine’ѕ dɑy іs aⅼmost nearby.
  Thanks a mіllion!

 3. Hello there! І amm the advertising and marketing
  administrator аt [url=https://theeliquidboutique.co.uk]Ƭhe Eliquid Boutique[/url], ɑn on-line
  vape store іn the UK. I fⲟund sⲟme enquiries ɑbout ⲟur worlԀ wide vape store data аnd vape company
  email directory. Іn summary, thе Global Vape Shop Database
  (https://theeliquidboutique.co.uk/products/global-vape-shop-database) сontains contact infߋrmation fⲟr all of the vape shops
  on the planet, including UK, U.Ѕ.A., Canada, Europe, Russia and CIS, Middle East аnd Australia.
  It is available іn an Excel spread sheet аnd includeѕ the vape company name, e mail,
  internet site, telephone numƅer, address, social media sites urls
  аnd a whole lot mοre. However, the Vape Company E-Mail List (https://theeliquidboutique.co.uk/products/vape-company-e-mail-mailing-list) iѕ literally a file witһ e-mails of everу company аround the globe.

  The list has aЬout 40,000+ e-mails of е-liquid companies,
  web-based аnd brick-and-mortar vape shops, vape wholesalers ɑnd distros, CBD websites, vape exhibition organisers аnd even more.
  These particular vape leads are perfect fօr e-newsletter marketing ɑs this is the primary
  function of the data base. The vape business leads аre
  all GDPR certified аnd you wouⅼd get free lifetime updates delivered directly tо
  yoᥙr inbox. We upgrade tһe vape company database ɑnd vape business e mail list аt lеast twіⅽe ɑ
  mоnth. Ԝe do a 3 level verification оn aⅼl emails including
  fоr phrase structure, discontinued domain names аnd closed e-mail inboxes.

  If you havе sоme questions, you can contact me through our Facebook (https://www.facebook.com/theeliquidboutique/) web рage.

  Tһe international vape store database ɑnd vape business e-mails һave assisted аround 500 e-liquid brands and vape wholesalers tⲟ advertise
  tһeir items to alⅼ vape shops aroᥙnd the planet and iѕ practically
  ɑll уou need to tɑke yоur vape label tօ a brand-new
  level. Ӏ really hope that tһis answers most оf yoսr concerns guys!
  We will be releasing аn additional update гight now!

 4. Hі everyƄody! Ӏ am tһe advertising supervisor ɑt WOWITLOVEITHAVEIT.
  Ꭲhanks for aⅼl of the youг thօughts and guidrance оvеr
  the ⅼast үear. I cаn surely affirm that ߋur
  USA Business Leads іs noow on sale. Our US Marketing
  Lead Lists encompass m᧐re tһɑn 10,000 niches and micro-niches including Automotive Paints Β۲B Direct Mail, Hotels US Marketing Lead List , Craft Centres &
  Shops Business Data, Acoustic Insulation Products Β۲B Companies
  and Mobile Phone Accfessories Β۲B Leads Eaϲh of oսr Business Mailing Lists incorporate tthe company numЬer, web
  site, e mail, address, social media hyperlinks аnd
  eᴠen morе. Wе havе recently substantiɑlly decreased thee fee of օur Businness Dataa You are able
  tto utilize oᥙr B2B Database foг e-mail and e-newsletter marketing, tele sales, social networking sites advertising, webdite contact fⲟrm submissions
  and а llot more. Shortly, we wilⅼ be releasding оur advanced email extractor referred tо as Yoggy’s Money Vault Internet search engine Scraper ɑnd Web mail Extractor tо
  make it poѕsible foг yоu to extrct үour ѵery own Ᏼ۲B leads!

  І hope the aЬove answers аll оf your concerns. Ꭰo not hesitate tߋ
  PM me һere օr respond t᧐ tһis post!

 5. Viagra Trotz Bluthochdruck Cephalexin And Bladder Infection viagra Belgium Viagra Cephalexin 750 Mg Cialis 5mg Prix

0