تعریف توپولوژی ترکیبی

توپولوژی ترکیبی ” Hybrid

این توپولوژی ترکیبی است از چند شبکه با توپولوژی متفاوت که توسط یک کابل اصلی بنام استخوان بندی ” Back bone” به یکدیگر مرتبط شده اند .

هر شبکه توسط یک پل ارتباطی ” Bridg” به کابل استخوان بندی متصل می شود.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0