انواع شبکه از نظر جغرافیایی

انواع شبکه از نظر جغرافیاییانواع شبکه از نظر جغرافیاییانواع شبکه از لحاظ جغرافیایی:


نوع شبکه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشکیل دهنده آن شبکه مشخص می شود:

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0