افزونگی داده چگونه مشکل‌زا خواهد شد

افزونگی داده چگونه مشکل‌زا خواهد شد؟

برای درک بهتر این موضوع، مجدد به مثال فروشگاه فرضی فوق برمی‌گردیم. فرض کنیم اطلاعات کاربری خاص در جدولcustomers به صورت زیر ثبت شده است:

+----+--------+----------+----------------------------+---------+
| id | name  | lastname | email           | address |
+----+--------+----------+----------------------------+---------+
| ۱ | Behzad | Moradi  | me.behzad.moradi@gmail.com | Iran  |
+----+--------+----------+----------------------------+---------+

همچنین لیست خریدهای این کاربر در جدول sales نیز به شرح زیر است:

+---------+---------+---------+---------+
| user_id | sale_no | value  | address |
+---------+---------+---------+---------+
|    ۱ |    ۱ | ۱۰۰۰۰۰۰ | Iran  |
|    ۱ |    ۲ | ۵۰۰۰۰۰ | Iran  |
|    ۱ |    ۳ | ۲۵۰۰۰۰ | Iran  |
+---------+---------+---------+---------+

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این کاربر سه خرید به ثبت رسانده است و این در حالی است که برای هر سه رکورد ستونaddress نیز با دیتای مناسبی تکمیل شده است. حال اگر فرض کنیم که مرسولات هنوز برای خریدار ارسال نشده‌ و این کاربر بخواهد آدرس خود را تغییر دهد، در این صورت چهار بار باید عملیات آپدیت صورت گیرد؛ یک بار در جدولcustomers و سه بار هم در جدول sales و نیاز به توضیح نیست که این نوع معماری دیتابیس اصلاً اصولی نیست و بار اضافی بر سرور دیتابیس تحمیل می‌کند.

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0