اسامی مهم ترین پروتکل های شبکه

پروتکل های شبکه :

 دو تا از مهمترین پروتکل های شبکه :

  1.  پروتکل کنترل انتقال    TCP : Transmission control protocol

  2. پروتکل اینترنت     ip :internet protocol

پروتکل فوق شامل چهار سطح است که عبارتند از :

  •  سطح لایه کاربرد ” Application “

  •  سطح انتقال ” Transporter “

  •  سطح اینترنت ” Internet “

  •  سطح شبکه ” Net work “

 از مهمترین ومشهورترین پروتکل های مورد استفاده در شبکه اینترنت است

این بسته نرم افزاری به اشکال مختلف برای کامپیوتر ها وبرنامه ها ی مختلف ارائه می گردد.

Tcp/ip از مهمترین پروتکل های ارتباطی شبکه در جهان تلقی می شود ونه تنها برروی اینترنت وشبکه های گسترده گوناگون کاربرد دارد، بلکه در شبکه های محلی مختلف نیز مورد استفاده قرار می گیردو در واقع این پروتکل زبان مشترک بین کامپیوتر ها به هنگام ارسال و دریافت اطلاعات یا داده می باشد.

این پروتکل به دلیل سادگی مفاهیمی که در خود دارد اصطلاحا به سیستم باز مشهور است ، برروی هر کامپیوتر وابر رایانه قابل طراحی وپیاده سازی است

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0