آشنایی با مفهوم کلیدهای رمزنگاری

آشنایی با مفهوم کلیدهای رمزنگاری

 هدف از رمزنگاری ذخیره‌سازی و انتقال دیتا به شیوه‌ای امن است به طوری که در فرآیند ارسال و دریافت دیتا در بستر ناامن اینترنت، صرفاً افراد مد نظر ما توانایی رمزگشایی دیتای رمزگذاری‌شده را داشته باشند و برای این منظور نیز می‌توان تکنیک‌های رمزگذاری و رمزگشایی به شیوۀ Symmetric (متقارن) و Asymmetric (نامتقارن) را به کار برد که در آن‌ها یک یا چند کلید برای تبدیل دیتا از حالت ساده به فرم رمزگذاری‌شده و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در متد رمزنگاری به شیوۀ متقارن از کلیدی یکسان هم برای رمزگذاری و هم رمزگشایی دیتا استفاده می‌شود اما این در حالی است که در رمزنگاری به شیوۀ نامتقارن از یک جفت Public Key (کلید عمومی) و Private Key (کلید خصوصی) استفاده می‌شو

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0