آشنایی با قوانین Confusion و Diffusion در رمزنگاری

آشنایی با قوانین Confusion و Diffusion در رمزنگاری

به طور کلی عملکرد الگوریتم‌های هَش، رمزنگاری و تولید اعداد تصادفی از اصول Shannon تحت عناوین Confusion و Diffusion پیروی می‌کنند که Confusion در رمزنگاری بدین معنی است که هر بیت تشکیل‌دهندۀ متن رمزگذاری‌شده در خروجی باید به قسمت‌های مختلفی از کلید و دیتای ورودی ربط داشته باشد به طوری که رابطۀ مابین دیتای ورودی، کلید و دیتای رمزگذاری‌شده به سادگی قابل‌تشخیص نباشد و Diffusion بدین معنی است که تغییر یک بیت در دیتای ورودی باید منجر به تغییر قابل‌توجهی در دیتای خروجی رمزگذاری‌شده شود (نیاز به توضیح است که این اصول در بسیاری از هَش فانکشن‌ها، الگوریتم‌های تولید اعداد تصادفی و الگوریتم‌های رمزنگاری متقارن و نامتقارن رعایت شده‌اند.)

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0